Có một bài hát về Việt Nam đã được công bố ở nước ngoài, không phải là một bài hát được công bố tại Việt Nam.
Hello Việt Nam là bài hát đại diện được nhiều người Việt yêu thích.

베트남에서 발표된 노래가 아닌 외국에서 발표된 베트남에 관한 노래가 있다.
헬로 베트남이 많은 베트남인이 사랑하는 그대표적인 노래일것이다.

Quỳnh Anh là người đã trình bày ca khúc này Cô sinh năm 1987 tại Bỉ và là người Bỉ gốc Việt.

이 노래를 부른 “Quynh Anh” 는 1987 년 벨기에에서 태어난 베트남계 벨기에 인이다.

Năm 2000,cô ấy đã giành được vị trí đầu tiên trong một chương trình thử giọng ở Bỉ và trở thành ca sĩ.Năm 2002, cô ký hợp đồng thu âm tại Pháp.
Bài hát “Bonjour Vietnam”, được hát bằng tiếng Pháp trong năm,

2000년, 벨기에에서 진행되는 한 오디션프로에서 1등을 하고 가수경력을 쌓
기 시작한후 2002 년 프랑스에서 레코드 계약을 하고 2006
년 프랑스어로 부른 노래” Bonjour Vietnam ” 이 히트하며 명성을
얻게 된다.

Và bài hát tương tự năm 2008 đã được dịch sang tiếng Anh “Hello
Việt Nam “.

그리고 2008년 같은 노래를 영어로 번역하여 ” Hello
Viet Nam ” 을 발표하였다.

Bài hát này không chỉ dành cho người Việt Nam mà cả người Pháp và người nước ngoài đến Viêt Nam góp phần tạo cảm giác tươi mới với “ Hello Viet Nam”

이곡은 프랑스 언어권 사람들 뿐만아니라 베트남 국내외 사람들
에게 신선하게 다가왔다.

Cô đã khóc khi nói về Việt Nam : Tôi chỉ có thể xúc động khi nói về Việt Nam, cội nguồn của tôi, sự tha phương, nguồn gốc… Tôi có nhu cầu tìm lại quá khứ để hiểu hiện tại và tạo dựng tương lai.
Ban đầu, tôi cứ sợ mình giống một người lạ khi đặt chân đến Việt Nam vì tôi được nuôi dưỡng, lớn lên tại đất nước châu Âu.
Lời ca xúc động được truyền tải qua giọng hát trong trẻo của Quỳnh Anh lập tức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

아름답고 서정적이며 과거의 아픈 기억을 가지고 미래를 말하고 있는 이노래는 베트남 자국에 사는 사람도 부르지 않는
조국에 관한 노래을 멀리 벨기에에서 태어난 어린 여자 아이가 부
른다는 사실이 베트남인과 그외 많은 나라에 감동을 주고 있다.

Nhiều bản dịch sang tiếng việt Sau 10 năm ra đời ca sĩ Việt Thuỳ Chi đã trình bày ca khúc mang tên tiếng Việt Đó là Xin chào Việt Nam.

베트남어 로 번역하여 많은 가 수들이 불렀고 10년이 지난 지금도 베트남을 대표하는 노래가
바로 “헬로 베트남” 이다.

Xin chào Việt Nam, là một bài hát tiếng Việt là một trong số ít những kiệt tác của ca sĩ KPOP Hàn Quốc được Hyorin trình bày
Cô đang mang đến nét đẹp cho người Việt Nam và Hàn Quốc với giai điệu đẹp của ca khúc

Sistar 의 효린이 부른 헬로 베트남 은 한국 KPOP 가수가 부른 몇안돼는 대표작인 베트남 노래로
그녀의 아름다운 음색으로 베트남인과 한국인에게 아름다운 내용을 전달해주고 있다.

(Visited 24 times, 1 visits today)