Vào ngày 2 tháng 8 lúc 1 giờ chiều KST, Tiffany đã phát hành đĩa đơn kỹ thuật số mới của cô ấy. “Magnetic Moon” Tiêu đề mô tả chi tiết mối quan hệ giữa hai người được kéo lại gần nhau hơn bởi cảm xúc của họ.

Tiffany không chỉ phụ trách chỉ đạo toàn bộ dự án, cô ấy còn sáng tác bài hát, viết lời và tạo ra ý tưởng, cho thấy cách cô ấy tiếp tục phát triển như một nhà sản xuất và nhạc sĩ. Bài hát là một bài nhảy nhịp độ trung bình dựa trên vũ trường và nhạc điện tử.

(Visited 9 times, 1 visits today)