SEVENTEEN thực hiện điệu nhảy mặc quần áo thoải mái cho phép họ di chuyển tự do và nhảy với tất cả sức mạnh. Vũ đạo cho nhóm HIT HIT khác biệt với các điệu nhảy khác của họ ở chỗ bước chân của họ được nhấn mạnh trong suốt bài hát.

(Visited 36 times, 1 visits today)