BLACKPINK đang phát hành một cuốn sách ảnh! Vào ngày 29 tháng 8, YG Entertainment đã công bố phát hành Nhật ký mùa hè