Cha Ye Ryun và Joo Sang Wook đã chia sẻ một số hình ảnh đẹp từ sinh nhật đầu tiên của con gái họ!