Lee Da Hee đã nói về các dự án gần đây của cô trong một cuộc phỏng vấn với Grazia! Vào ngày 20 tháng