Bộ phim truyền hình thứ hai-thứ ba sắp tới của JTBC đã tiết lộ những poster mới của nhóm! Phi hành đoàn hoa: Cơ