Cựu thành viên Melody Day, Yeoeun đã chính thức gia nhập một công ty mới! Vào ngày 30 tháng 8, SG MADE đã thông