“Moments of 18” kể về cuộc sống của thanh niên khi họ cố gắng theo đuổi cuộc sống tốt nhất của họ. Ong Seong Wu đảm nhận vai Choi Joon Woo, và Kim Hyang Gi đóng vai Yoo Soo Bin.

(Visited 48 times, 1 visits today)